Tävlingar 2021
Med reservation för ändring av starttider.

03-maj Lunch 8 12:20
08-maj Ponnytrav 12:00
22-maj övlö V65 18:30
31-maj Lunch 8 12:20
13-jun Fmbredd 11:10
26-jun Huvudbana
kväll
18:00
11-jul Fmbredd 11:00
19-jul Huvudbana
kväll
18:20
24-jul övlö V65 Ny tid 18:30
fre 30-jul Bredd 17:40
7 aug PONNY 12:00 NY
09-aug öv
Saxbana
17:45
tis 17-aug Lunch 8 12:20
to 26-aug Lunch 8 12:20
29-aug Ponnytrav 12:00
06-sep Lunch 8 12:20
tis 14-sep Huvudbana
kväll
18:20
19-sep Ponnytrav 12:00
25-sep Fmbredd 11:10
02-okt V75 14:45
fre 15-okt V64 Xpress 18.30