Skellefteortens Travsällskap är vår förening på Skellefteåtravet.

I stadgarna står att Föreningens ändamål är särskilt:

att  anordna travtävlingar

att  verka för intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar.

att säkerställa och utveckla travsportens breddförankring, ungdomsverksamhet och utbildningsverksamhet

att verka för en stabil ekonomisk tillväxt genom att främja en god utveckling av spel i app eller via atg.se

att  långsiktigt och affärsmässigt verka för att kompletterande verksamheter, som stödjer kärnverksamheten, utvecklas

Travsällskapets högsta beslutande organ är dess medlemmar.
Medlemmarna genom valberedningen utser travsällskapets styrelse, som i dag består av 7 personer.

Styrelsen som valdes på Årsstämman
Eric Forslund, ordförande
vice ordf
Leif Johansson, Jessica Lindgren, Christian Månsson, Linda Andersson, Jim Richtman, Roger Lindgren

Valberedning
Ulf Marklund , Sammankallande
Hugo Lundgren, Wilma Hedberg, Kristina Rehnfors, Anna Lindmark

Bankommitté : Banmästare: Roger Berglund, Christian Månsson, Leif Eriksson, Jessica Lindgren.

Anställda på Skellefteåtravet
Sportadministratör: Rigmor Berglund
Utbildnings-och Travskoleansvarig: Moa Säll
Banmästare: Roger Berglund
Vaktmästare: Joakim Fjällström

Alla kontaktuppgifter hittar ni under Personal

Vi har två ordinarie möten per år. Ett årsmöte och ett höstmöte. Som medlem har du chansen att påverka Skellefteåtravets framtid. Alla kallelser skickas per mail. De som inte har mail får kallelse per brev.
Medlemsavgiften är 150 kr/år. Familjemedlem på samma adress 10kr/år. Du får en räkning hem i brevlådan på din avgift.  Om du vill bli medlem fyller du i dina uppgifter på startsidan. Medlemsskap förnyas automatisk av oss följande år. Vill du inte längre vara medlem måste du själv säga upp medlemsskapet innan sista december innevarande år.

Som medlem har du dessutom dessa förmåner

Gratis travprogram att hämta på sportkontoret. Dag före tävling eller på tävlingsdagen.

Gåvor eller rabatt på  föreningsartiklar  ex mössor, kalender osv
Nyhetsbrev per mail  – före det läggs ut på hemsidan.

För licensinnehavare som är medlem är anläggningsavgiften 1500 kr/år
(icke medlem 3000 kr)

Stadgar hittar ni här: Stadgar Skellefteortens Travsällskap rev 180423

Hemsida: www.skellefteatravet.se                        Facebook: SkellefteÅtravet
kontakt: info@skellefteatravet.se