Under pågående pandemi SER VI HELST ATT INGA BESÖK GÖRS PÅ VÅRT KONTOR

Till publikplats där kontor, totohall, restaurang, Travskolan ligger:
Vid bensinstationerna ca 1 km söder om älven kör du västerut ca 500 m till trafikljuset.

Till stallbacken:

Besöksadress:
Travbanan 1
931 63 Skellefteå