Tid tages enbart på den som är först i mål. Det är en omstart vid Babyracen.

Anmälan öppnar när datum för Babyrace är bestämt.