Skellefteåtravets tävlingsbana mäter 1000 m. Upploppet är 175 m.
Endast två banor i Sverige har Open Strech och vi är en av dessa.
På 2140 och 1640 är banans bredd 21 m.

På vår anläggning finns 9 stallbyggnader samt övriga byggnader som används dagligen. Vi har hyresgäster i form av A och B-tränare. Hagar finns för varje häst. Fina träningsmöjligheter med en rakbana på 650 m, skogslinga på 3 km samt en körplan på innerplan. Sommartid har vi en sandbana på innerplansbanan. Vintertid har vi också ”Burträskvägsbacken”på ca 1 km.

På publikplats har vi en totohall, där vårt sportkontor ligger samt restaurangen med 210 bordsplatser.
Augusti 2018: Just nu byggs inomhusläktare om till en servering.  .

Vår Travloge är en möteslokal och används av Daglig Verksamhet – våra medarbetare från Kommunens verksamhet som vi inte skulle klara oss utan.
Travskolans stall ligger i anslutning till Travlogen.

För aktiva:

Travbanans öppettider
From 180901
Banan öppen alla dagar förutom torsdagar.

Underhåll se maskintider nedan
Ponnytid lördagar 12:00 – 14:00 (inga stora hästar på banan)

Vid tävlingar:
Banan stängs 12:00 dag före tävling om inget annat meddelas.
Veckodag på tävling styr, så hyvling av bana kan ske annan dag än torsdag.
Ändringar meddelas på hemsidan.

Maskintider på anläggningen

Rundbana
Måndag                           07:30 – 09:00               13:30 – 15:00
Tisdag                              07:30 – 09:00               13:30 – 15:00              17:00 – 18:30
Onsdag                             07:30 – 09:00              13:30 –  15:00              17:00 – 18:30
Torsdag                           Stängd
Fredag                              07:30 – 09:00               13:30 –  15:00
Lördag                             07:30 – 09:00               10:00 – 11:30
Söndag                             Inget underhåll

Rakbana
Måndag – fredag           07:00 – 07:30               13:00 – 13:30
Lördag                             07:00- 07:30
Söndag                             Inget underhåll

Slingan
Underhåll torsdag

Med reservation för väderförhållanden.
Vi provar detta fram till årsskiftet 18/19. Börjar gälla 1 september 2018.
Utskrift pdf maskintider hittar ni här: Banans maskintider 180901

Träningsbelysning
Belysningen  tänds  måndag – fredag 16:30
Släcks: Måndagar 21:00
Tisdagar: 20:00
Onsdagar: 20:00
Torsdagar: 21:00
Fredagar: 19:00

Körriktning rakbana

Tävlingsdagar alltid enkelriktad – retur sker på returvägen

Måndag Körning åt båda håll 08-16
Tisdag Enkelriktad
Onsdag Körning åt båda håll 08-16
Torsdag Enkelriktad
Fredag Körning åt båda håll 08-16
Lördag och söndag – enkelriktad
Ingen körning åt båda håll efter 16 – Travskolans elever har kurser då

Anläggningsgruppen

Jessica Lindgren, Lage Berglund, Leif Eriksson, Kjell Lundmark samt Mikael Lindqvist ingår i vår anläggningsgrupp. Gruppen är ett komplement till vår banmästare och travbanechef då det gäller ideer och beslut om banan/anläggningen.

Snöröjning

Skelleftetravet har tillsammans med hyresgästerna gjort en prioritering över vilka områden som kommer att skottas och i vilken ordning se nedan.

Banmästaren kommer att bedöma från dag till dag om det finns behov av att kalla ut personal till 06:00 nästkommande dag för att i möjligaste mån hinna skotta de högst prioriterade områdena innan våra hyresgäster anländer.

Vid extrema vädersituationer kan vi naturligtvis inte garantera att vissa problem ändå kan uppstå.

För att underlätta snöröjningen vid kraftigt snöfall skall en provisorisk parkering plogas upp bakom B-stallarna där vi uppmanar våra hyresgäster att tillfälligt parkera sina fordon tills vi har haft möjlighet att skotta de ordinarie parkeringsytorna. Detta gör att det går fortare för vår personal att röja bort snön samt att risken för att skada uppställda fordon elimineras.

Skottning av snö framför egna portar gäller enl. det hyresavtal som finns (minst 2 m ut från porten). Vid extrema mängder kommer vi att i mån av tid hjälpa till med maskiner.

Lördagar kommer det att finnas en snöjour, som tidigare år, och banmästaren bedömer om den behöver kallas ut. På lördagar prioriteras inte slingan och innerplansbanan.

Prioritering vid kraftigt snöfall

P1: Djurkliniken och provisorisk P-plats bakom B-stallar
P2: Utanför stallportar som har hyresgäster, vägar till hagar och gödselstack.
P3: Bana, rakbana, slinga och parkeringsytor.
P4: Planer på stallbacke samt ev. bortforsling av snöhögar
För att personal på sekretariatet skall komma fram till sin arbetsplats samt att sopbilar skall komma fram kommer man att vid lämpligt tillfälle, om möjligt före 08:00, skotta en slinga runt totohallen.

Sandning av området sker efter plogningen är klar på alla områden.