VINTER & ISBANA 2023/2024


Från och med måndag den 6 november 2023 är banan öppen för träning vardagar och helger.
Träningsbelysningen är tänd mån-tor 16:00-21:00, fredagar kl.16:00-20:00, detta sker med automatik och kan ändras under vintern.
Hyvling av banan kan ske måndagar och/eller torsdagar.

OBS! kom ihåg att det är ponnytid lördagar kl.12:00-14:00 (inga storhästar på banan av säkerhetsskäl)

Travbanan öppen dygnet runt.
Plogas efter behov – EJ efter maskintider (sommar)
Snöjour – Från fredag kl. 16:00 tom lördag 10:00  – banan plogas om minst 5 cm kommit till  lördag kl. 10:00
Arrangeras provlopp – då plogas banan även vid mindre mängd snö
OBS! ingen plogning röda dagar och söndagar!

En påminnelse till alla som kör eller rider häst/ponny på travbanans område. Alla måste använda hjälm och säkerhetsväst på travbanans ALLA ytor!

(banan, rakbanan, stallbacken, slingan).

 

SNÖRÖJNING


Skelleftetravet har tillsammans med hyresgästerna gjort en prioritering över vilka områden som kommer att skottas och i vilken ordning se nedan.

Banmästaren kommer att bedöma från dag till dag om det finns behov av att kalla ut personal till 06:00 nästkommande dag för att i möjligaste mån hinna skotta de högst prioriterade områdena innan våra hyresgäster anländer.

Vid extrema vädersituationer kan vi naturligtvis inte garantera att vissa problem ändå kan uppstå.

För att underlätta snöröjningen vid kraftigt snöfall skall en provisorisk parkering plogas upp bakom B-stallarna där vi uppmanar våra hyresgäster att tillfälligt parkera sina fordon tills vi har haft möjlighet att skotta de ordinarie parkeringsytorna. Detta gör att det går fortare för vår personal att röja bort snön samt att risken för att skada uppställda fordon elimineras.

Skottning av snö framför egna portar gäller enl. det hyresavtal som finns (minst 2 m ut från porten). Vid extrema mängder kommer vi att i mån av tid hjälpa till med maskiner.

Lördagar kommer det att finnas en snöjour, som tidigare år, och banmästaren bedömer om den behöver kallas ut. På lördagar prioriteras inte slingan och innerplansbanan.

Prioritering vid kraftigt snöfall

P1: Djurkliniken och provisorisk P-plats bakom B-stallar
P2: Travskolan
P3: Utanför stallportar som har hyresgäster, vägar till hagar och gödselstack.
P4: Bana, rakbana, slinga och parkeringsytor.
P5: Planer på stallbacke samt ev. bortforsling av snöhögar
För att personal på sekretariatet skall komma fram till sin arbetsplats samt att sopbilar skall komma fram kommer man att vid lämpligt tillfälle, om möjligt före 08:00, skotta en slinga runt totohallen.

Sandning av området sker efter plogningen är klar på alla områden

 

För aktiva om banan och rakbana


Travskolans verksamhet utför utbildning på banan, rakbanan och körplanen. Det är ytterst viktigt att visa hänsyn och vidta försiktighet om ekipage med reflexvästar är ute på banan eller rakbanan. Under ponnytiden på lördagar får inga stora hästar under några omständigheter köras på banan om ponnyekipage är ute och kör.

Tider att vara extra uppmärksam på utbildningsverksamhet bedrivs på travbanans område:

Måndag 16.30-19.00
Tisdag 17.00-20.30
Onsdag 17.00-20.00
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 16.00-20.00
Lördag – Ponnytid 12.00-14.00 !! Inga stora hästar får köras på banan !!

 

Anläggning – Skellefteåtravet


Skellefteåtravets tävlingsbana mäter 1000 m. Upploppet är 175 m.
Endast två banor i Sverige har Open Stretch och vi är en av dessa.
På 2140 och 1640 är banans bredd 21 m.

På vår anläggning finns 9 stallbyggnader samt övriga byggnader som används dagligen. Vi har hyresgäster i form av A och B-tränare. Hagar finns för varje häst. Fina träningsmöjligheter med en rakbana på 650 m, skogsslinga på 3 km samt en körplan på innerplan. Sommartid har vi en sandbana på innerplansbanan. Vintertid har vi också ”Burträskvägsbacken” på ca 1 km.

På publikplats har vi en totohall, där vårt sportkontor ligger samt restaurangen med 210 bordsplatser. Vår inomhusläktare är  ombyggd till restaurang och den invigdes på vår V75-dag (2018).

Vår Travloge är en utbildningslokal och används av Travskolans utbildningsverksamhet.
Travskolans stall ligger i anslutning till Travlogen. Där vi bedriver vår travskoleverksamhet med syfte att rekrytera och utbilda nya aktiva i travsporten.

 

TÄVLINGSDAGAR


Banan är alltid stängd dag före tävling, om inget annat meddelas.

Veckodag på tävling styr, så hyvling av bana kan ske annan dag än torsdag.
Ändringar meddelas på hemsidan.

Boxar iordningställs två dagar före tävling. Dem 5 boxarna längst upp mot duschstallet i E-stallet lämnas fram till 12:00 dagen före tävling  – för snabbjobb på ex rakbanan.

 

KÖRRIKTNING RAKBANAN


Tävlingsdagar alltid enkelriktad – retur sker på returvägen.
På prövotid har vi ändrat till nya tider vid körning åt båda håll måndag, onsdag, fredag.
Istället för 16.00 som tidigare så gäller det för resten av kvällen tills stallbacken stänger.
Kom ihåg att tänka säkerhet speciellt om det finns ponnyer i närheten. 

Måndag Körning åt båda håll 08- tills stallbacken stänger
Tisdag Enkelriktad
Onsdag Körning åt båda håll 08- tills stallbacken stänger
Torsdag Enkelriktad
Fredag Körning åt båda håll 08- tills stallbacken stänger
Lördag och söndag – enkelriktad


 

ÖPPETTIDER BANAN VÅR/SOMMAR


Sommartider 2023Gäller från och med torsdag 25 maj
Nu har Bangruppen haft möte. Efter att tittat igenom resurser och prioriteringar så har gruppen landat i dessa tider och öppethållanden av bana, rakbana och stallar som nedan.

TRAVBANANS öppettider
MÅNDAG: 8:00 UNDERHÅLL TILL 15.00
TISDAG: ÖPPEN UTAN UNDERHÅLL
ONSDAG: 8:00 UNDERHÅLL TILL KL.18.00
TORSDAGAR: STÄNGD
FREDAGAR: 8:00 UNDERHÅLL TILL 15:00
LÖRDAG: 8:00 UNDERHÅLL TILL 12:00. PONNYTID 12:00-14:00 (OBS, inga storhästar på banan denna tid)
SÖNDAG: ÖPPEN UTAN UNDERHÅLL

DET KOMMER ATT LÄGGAS FOKUS PÅ ATT HÅLLA DE TRE INNERSTA SPÅREN BRA. DE YTTRE ”DAMMBEKÄMPAS”.

BANAN STÄNGD HELA DAGEN, DAG FÖRE TÄVLING

RAKBANAN- INGEN SKÖTSEL TISDAG, TORSDAG OCH SÖNDAG

ENDAST E-STALLET ÄR ÖPPET FÖR UTSELNING VID TRÄNING

INFORMATION TILL AKTIVA KRING BANAN/ANLÄGGNNG SKER VIA SKELLEFTEÅTRAVETS HEMSIDA

// Bankommittén: Jessica Lindgren, Christian Månsson, Leif Eriksson, Roger Berglund