Skellefteåtravets tävlingsbana mäter 1000 m. Upploppet är 175 m.
Endast två banor i Sverige har Open Strech och vi är en av dessa.
På 2140 och 1640 är banans bredd 21 m.

På vår anläggning finns 9 stallbyggnader samt övriga byggnader som används dagligen. Vi har hyresgäster i form av A och B-tränare. Hagar finns för varje häst. Fina träningsmöjligheter med en rakbana på 650 m, skogslinga på 3 km samt en körplan på innerplan. Sommartid har vi en sandbana på innerplansbanan. Vintertid har vi också ”Burträskvägsbacken”på ca 1 km.

På publikplats har vi en totohall, där vårt sportkontor ligger samt restaurangen med 210 bordsplatser.
Vår inomhusläktare är  ombyggd till restaurang och den invigdes på vår V75-dag (2018)

Vår Travloge är en möteslokal och används av Daglig Verksamhet – våra medarbetare från Kommunens verksamhet.
Travskolans stall ligger i anslutning till Travlogen.

För aktiva om banan och rakbana
SOMMAR:
Travbanans öppettider som gäller from 180901 – banan öppen alla dagar utom torsdagar.

VINTER och ISBANA:
Travbanan öppen dygnet runt.
Plogas efter behov – EJ efter maskintider (sommar)
Snöjour – Från fredag kl 16:00 tom lördag 10:00  – banan plogas om minst 5 cm kommit till  lördag kl 10:00
Arrangeras provlopp – då plogas banan även vid mindre mängd snö

Underhåll se maskintider nedan
Ponnytid lördagar 12:00 – 14:00 (inga stora hästar på banan)

Vid tävlingar:
Banan stänger alltid 12:00 dag före tävling, om inget annat meddelas.
Veckodag på tävling styr, så hyvling av bana kan ske annan dag än torsdag.
Ändringar meddelas på hemsidan.
Boxar iordningställs två dagar före tävling. Dem 5 boxarna längst upp mot duschstallet i E-stallet lämnas fram till 12:00 dagen före tävling  – för snabbjobb på ex rakbanan.

Maskintider på anläggningen

Rundbana
Måndag                           07:30 – 09:00               13:30 – 15:00
Tisdag                              07:30 – 09:00               13:30 – 15:00
Onsdag                             07:30 – 09:00              13:30 –  15:00   Vid provlopp underhåll från 17.00
Torsdag                           Stängd
Fredag                              07:30 – 09:00               13:30 –  15:00
Lördag                             07:30 – 09:00               10:00 – 11:30
Söndag                             Inget underhåll

Rakbana
Måndag – fredag           07:00 – 07:30               13:00 – 13:30
Lördag                             07:00- 07:30
Söndag                             Inget underhåll

Slingan
Underhåll torsdag

Med reservation för väderförhållanden.
Börjar gälla 1 september 2018.

Träningsbelysning
Belysningen  tänds  måndag – fredag 16.00
Släcks mån, fre  20.00.
Släcks tis, ons, tor  21:00

Körriktning rakbana

Tävlingsdagar alltid enkelriktad – retur sker på returvägen.
På prövotid har vi ändrat till nya tider vid körning åt båda håll måndag, onsdag, fredag.
Istället för 16.00 som tidigare så gäller det för resten av kvällen tills stallbacken stänger.
Kom ihåg att tänka säkerhet speciellt om det finns ponnyer i närheten. 

Måndag Körning åt båda håll 08- tills stallbacken stänger
Tisdag Enkelriktad
Onsdag Körning åt båda håll 08- tills stallbacken stänger
Torsdag Enkelriktad
Fredag Körning åt båda håll 08- tills stallbacken stänger
Lördag och söndag – enkelriktad

Snöröjning

Skelleftetravet har tillsammans med hyresgästerna gjort en prioritering över vilka områden som kommer att skottas och i vilken ordning se nedan.

Banmästaren kommer att bedöma från dag till dag om det finns behov av att kalla ut personal till 06:00 nästkommande dag för att i möjligaste mån hinna skotta de högst prioriterade områdena innan våra hyresgäster anländer.

Vid extrema vädersituationer kan vi naturligtvis inte garantera att vissa problem ändå kan uppstå.

För att underlätta snöröjningen vid kraftigt snöfall skall en provisorisk parkering plogas upp bakom B-stallarna där vi uppmanar våra hyresgäster att tillfälligt parkera sina fordon tills vi har haft möjlighet att skotta de ordinarie parkeringsytorna. Detta gör att det går fortare för vår personal att röja bort snön samt att risken för att skada uppställda fordon elimineras.

Skottning av snö framför egna portar gäller enl. det hyresavtal som finns (minst 2 m ut från porten). Vid extrema mängder kommer vi att i mån av tid hjälpa till med maskiner.

Lördagar kommer det att finnas en snöjour, som tidigare år, och banmästaren bedömer om den behöver kallas ut. På lördagar prioriteras inte slingan och innerplansbanan.

Prioritering vid kraftigt snöfall

P1: Djurkliniken och provisorisk P-plats bakom B-stallar
P2: Utanför stallportar som har hyresgäster, vägar till hagar och gödselstack.
P3: Bana, rakbana, slinga och parkeringsytor.
P4: Planer på stallbacke samt ev. bortforsling av snöhögar
För att personal på sekretariatet skall komma fram till sin arbetsplats samt att sopbilar skall komma fram kommer man att vid lämpligt tillfälle, om möjligt före 08:00, skotta en slinga runt totohallen.

Sandning av området sker efter plogningen är klar på alla områden.