Värdegrunden fångar in de värderingar och normer som skall genomsyra och stryra verksamheten. Skellefteortens Travsällskap ska arbeta för att värdegrunden blir en ledstjärna i den dagliga verksamheten.

Skellefteortens Travsällskaps verksamhet ska präglas av en stark och tydlig demokrati, där alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar, där öppenhet och tillit råder och där alla känner sig välkommna. Verksamheten skall vidare genomsyras av god hästhållning (horsemanship) och god kamratskap (sportmanship) med en vilja till utveckling och ständiga förbättringar.

Vi och alla aktiva lyder också under Svensk Travsports Code of Conduct. Här kan du läsa om Code of Conduct.