Boden 180120
Lopp 1 2140 m Volt
 8 20 Umberto Lavec 2 Lindh Joakim
 12 20 Olivinia 6 Östman John Lundqvist Anders
Lopp 2 2140 m Volt
 3 Järvsötekno 3 Jaara Mauri Lindberg Morgan
 5 Nesvik Oda 5 Östman John Månsson Christian
 7 Mattis 7 Viklund Malin Ragnarsson Thelma
 8 20 Moflos Jerker 1 Berglund Roger L Norberg Mats
 9 20 Zolglimten 2 Wikström Peter Jakobsson Elin
 10 20 Åli Siri 3 Söderholm Krister Huber Peder
Lopp 5 2140 m Volt
 4 20 Risåelden 3 Månsson Christian
 5 20 Gyri Gutten 4 Östman John Grahn Susanna
 6 20 Rotets Lucifer 5 Berglund Roger L Bengtsson Gunilla
 7 40 Stjärnvin Linn 1 Wikström Peter Eriksson Leif
 9 40 Tysvär Pål 3 Wass Patrik Lindberg Morgan
Lopp 9 2140 m Auto
 5 Sambucus P.R. 5 Wikström Peter Hällgren Jan
Romme 180120
Lopp 9 2140 m Auto
 1 Viktoria Swing 1 Eriksson Leif Eriksson Kjell-Ove
Lopp 10 2640 m Auto
 8 Zorro Swing 8 Eriksson Leif Eriksson Jens