Tänk på att det nu under snön är isfläckar så att ni tar det lugt när ni är på området.