Information till våra aktiva

Bolien vill genom oss nå ut till till djur och hästägare med information om Bolidens kommande flygmätning inom Västerbottens län.

Boliden Mineral AB ska utföra flygplansmätningar inom Västerbotten med start 1/5. Mätningsarbetet kommer endast ske inom det röda rutorna, se bifogad karta. Flygplanet (Basler BT-67 DC3-T) kommer behöva en del svängutrymme för att kunna vända och återgå till mätningen, så flygning kommer även att ske inom det blå rutorna. Vi kommer utföra mätningar över och i nära anslutning till våra undersökningstillstånd Ekträsk nr 1003, Backviken nr 1001, Kålboda nr 1001 och Uttersjön nr 1001. Flygmätningen påbörjas tidigast 1/5 och arbetet tar cirka en månad. Flygningen är väderberoende därför kan mätningen dra ut på ytterligare på tiden, men arbetet avslutas senast 1/7.

karta flygmätning 2024

Återkom gärna vid frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar

Jennie Grönlund

Tillståndshandläggare
Phone: +46 (0) 910 70 59 33
Mobile:+ 46 (0) 70 508 29 48