Information till aktiva

idag och i morgon är det flertalet tunga arbetsfordon på anläggnig som jobbar med att få bort snö. På måndag är förhoppningarna att vi ska kunna börja isa banan.
i området mellan Nyckelgatan och travbanan har man idag börjat fälla skog. Detta arbete kommer att fortgå framöver. på kartan kan ni se vart de påbörjar arbetet.