Snöns påverkan

Efter den stora mängd snö som kommit i veckan, så har banmästaren och extrapersonalen jobbat så mycket som möjligt för att få bort snön. Travbanan är öppen men är endast plogad ca 3,5 spår i bredd.

Det är fortsatt mycket snö kvar och höga drivor vilket gör att ni alla måste tänka på säkerheten då ni kör, både er egen och andras. Rakbanan är plogad men körs i båda riktningarna så liksom på banan tänk på er och andras säkerhet för att undvika olyckor.

Vi önskar er alla en trevlig helg och kommer att fortsätta att bearbeta snömängden kommande vecka.