Höjda förstapriser till 30.000kr

Under gårdagen klubbade Svensk Travsports styrelse igenom budgeten för 2024 med prioriteringen ”en budget i balans”, vilket kommer att påverka alla och då även de aktiva genom sänkta prismedel.

Medel till aktiva kommer att minskas med cirka 25 miljoner mot i år och avgiftshöjningar med cirka 10 miljoner kronor på det gör att nettoeffekten för aktiva blir minus 35 miljoner kronor på totalen för 2024.

Vi på Skellefteåtravet har under hela 2023 jobbat stenhårt för att vara väl förberedda vid eventuella neddragningar och har under året lyckats skapa en hel rad nya samarbetsavtal och event, omförhandlat befintliga avtal och samtidigt försökt att effektivisera saker som har med anläggning och tävlingar att göra.

Nu är 2023 inte slut men vi kan ändå konstatera att målsättningen vi tog och har jobbat emot sedan i början av sommaren har lyckats klart över våra förväntningar. Vi har haft en kanonbana under hela tävlingssäsongen som alla aktiva strött lovord om och vi har även vänt ekonomin från ett underskott till att nu ha möjligheter att göra vidare satsningar för att Skellefteåtravet ska bli ännu intressantare framöver.

30 000 kr i förstapris
I dessa svåra tider med neddragningar av tävlingsdagar och sänkta prismedel, har vi därför beslutat att använda en del av extraintäkterna vi lyckats skapa genom hårt arbete under 2023 till att höja förstapriserna till 30 000 kronor (ej breddlopp).

Vi gör denna satsning i första hand för våra aktiva och att de skall få möjlighet till en bättre kostnadstäckning. Den senaste tiden har vi även sett en ökning av intresse med framför allt många nya delägare i hästar på Skellefteåtravet. Vi hoppas även att höjda prispengar kan göra att fler hittar till sporten och tar beslut om att bli ägare/delägare i någon häst i Skellefteå.

Som avslutning har vi även förhoppningar om att höjda prispengar kan öka antalet startande hästar från övriga Norrland, Norge och Finland och göra våra tävlingsdagar riktigt spännande under 2024.

Vi kör vår första tävlingsdag tisdag 30 januari 2024
Välkomna att anmäla din/dina hästar och tävla om 30 000 kronor i förstapris, kom ihåg att varje häst till start är viktig!