Streptococcus zooepidemicus

Information till aktiva. Det har konstaterats genom provtagning att en  häst i A4- ungdomsstallet har Streptococcus zooepidemicus.

Smittskyddsveterinär Vera Bergman och Skellefteåtravet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att stoppa smittspridningen. Länkar nedan är så att ni kan få information om vad som gäller. Alla hyregäster är informerade och har fått veta vad som gäller framöver.

smittskyddsrelemente svensktravsport

smittskyddsrutiner

Streptokock