Sportkontoret stängt

Måndag den 30 oktober är sportkontoret stängt.
Vid akuta grejer som måste fixas på måndagen
kontaktar ni antingen Leif eller Jim.