Johan Lindbergs genomgång är inställd!

Johan Lindbergs tåg blev så pass försenat att vi är tvungna att ställa in genomgången som skulle ha startat kl. 14.00, men senare sköts till 15.00 och nu inte hinner genomföras innan tävlingarna startar.