Av förekommande anledning

Körsvens/ryttares utrustning
44 §
Hjälm ska alltid användas vid all körning eller ridning på
ban-, stall- och träningsområdet. Hakbandet till hjälmen ska alltid vara fastspänt.
Säkerhetsväst ska alltid användas vid all körning eller ridning på tävlingsbanan.

Säkerheten är viktigt för alla på anläggningen samt att vi alla ska föregå med gott exempel då vi har många
yngre på området samt nybörjare.