Filmning

Edelviks filmlinje kommer idag att var på området för att reka inför kommande veckas filminspelningar på området. Så nästa vecka kommer
de att spela in sina filmer både på publikplats och stallbacke.