Banan

Efter fredagens snökanon så är banan under plogning.
Just nu så är halva banan körbar. Har man frågor om banan så kontaktar
ni banmästare Leif Lövbom.

OBS- Var uppmärksamma på att fordon kommer att vara på banan.