Provloppen kommer igång

Nu närmar det sig första provloppstillfället 2022. Lördag den 15 januari kl.10.00. Anmäl dagen före senast 09.00 under fliken ”provlopp”.
Licenstagare anmäler två dagar innan så vi kan reservera spår. Vår ambition är att lätta på tidigare ramar där minst fem anmälda hästar behövs för att ett provlopp ska bli av. Vi kommer göra som tidigare och slå ihop varmt och kallt om det behövs. Så var noga i anmälan att skriva i kommentarsfältet om ni inte vill vara med om det skulle bli så eller om ni kan vara med i ett annan tempo om just ditt provlopp ej skulle bli av.