Ny Karenstids- och Förbudslista

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna börjar gälla från och med 1 februari 2022. Förutom att några preparat tillkommit och tagits bort samt att fler substansgrupper redovisas som förbjudna finns också ett förtydligande genom att syntetiska syrebärare fått ett eget avsnitt.

Läs mer via länken för att komma till Svensk Travsports hemsida

Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 februari 2022 (travsport.se)