Anmälda till provlopp

Under rubriken PROVLOPP i menyn där du anmäler dig till provlopp ligger nu en enkel preliminär startlista inför lördagens provlopp 15 januari start 10.00. Den fylls på eftersom fram tills att anmälan går ut och den riktiga listan läggs upp. Var noga med att skriva i anmälans kommentarsfält om ni kan slå ihop med andra hästar/raser/farter då det är sällan blir fem anmälda i varje tempo. Eller om ni ej vill vara med om det slås ihop.