Viktig information om slingan

Skellefteå kommun kommer påbörja ett exploateringsarbete av ett nytt industriområde på hammarängen längs gamla burträskvägen. Detta arbete har påbörjats och kommer att påverka en mindre del av körslingan. Den del som är närmast vattentornet. Vi har en tät dialog med Skellefteå kommun och kommer att informera löpande vid behov. Närmaste tiden kommer avverkning att påbörjas och maskiner, aktörer och ljud kan upplevas som störande. Var uppmärksamma.