Var uppmärksam! Träningsslingan

Från och med torsdag 14/10 intensifieras arbetet med att röja i direkt anslutning till träningsslingan. Var uppmärksamma och medvetna om detta.

Detta kommer att pågå under en period.

Nästa vecka (V42) kommer slingan vara stängd under någon/några dagar när lastbilar skall hämta virke och ris. Vi återkommer när detta kommer att ske.eriod.