Sällskapets Föreningsstämma 2021

I går hölls Sällskapet föreningsstämma med ca 40 deltagare. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för 2020 föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
Till styrelseledamöter omvaldes Kalle Nilsson och Tomas Marklund och till ny ledamot valdes Jessica Lindgren. Eftersom flera ledamöter i valberedningen tackat nej till omval utsågs följande valberedning för tiden till nästa förenings- stämma; Jennifer Lundström (ordf o omvald), Elin Jakobsson, Christer Söderström, Jan Gustavsson samt Jessica Nilsson.

/ Styrelsen

Senaste nyheterna

TILL KL.13:00

Två hemmahästar segrade

Imorgon smäller det i Norge

Ändrad provloppsdag

INSTÄLLT