Utbildningslopp lördag

Ett lopp kommer att köras 10:00. Startlistan finns här: Utbildningslopp 210320