Utbildningslopp lördag

8 hästar anmälda – det innebär att loppet är fullt enligt reglerna för pandemin.
Listan hittar ni här: Utbildningslopp 210220.DOC
Start kl. 10:00