Skellefteåtravet har sorg

Vi har nåtts av beskedet att vår vän och medarbetare Torbjörn Enmark har avlidit.
Ett overkligt besked och vi sörjer.
Våra tankar går till Torbjörns familj.