Ökad smittspridning

Med anledning av de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten måste vi hjälpas åt när ni besöker Skellefteåtravet med att anpassa oss så att vi kan minimera smittspridningen.  Råd för vår  region hittar du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Vi fortsätter tvätta händerna och använda handsprit
Vi fortsätter att inte samlas i grupp
Vi fortsätter med att tjata att ta eget ansvar.
Från och med denna vecka gäller också nya regler när det finns någon med konstaterad covid-19 i familjen. Alla ska stanna hemma oavsett ålder, även om du inte har symtom. Grundregeln är att du stannar hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Är du då fortsatt symtomfri kan du återgå till din verksamhet.
Vi måste göra allt vi kan för att hindra spridningen.

From måndag 23 november stänger vi sportkontoret. Vi nås genom mobiltelefon och mail under kontorstid. Nummer och mail finns på hemsidan under personal.
Detta gäller tills annat meddelas här på hemsidan.

Håll i och håll ut!