Isning av bana

Ambitionen är att tävlingsdagen 5 december kommer att köras på vinterbana.

Arbetet med isning av banan påbörjas idag 23 november.

Senaste nyheterna

Banan stängd 21 maj

Namn

Travbanan 14-15 maj

Nya tider för banan

Sommarfesten

Vår/sommarpremiär