Isning av bana

Ambitionen är att tävlingsdagen 5 december kommer att köras på vinterbana.

Arbetet med isning av banan påbörjas idag 23 november.