Info banan

Beträffande banan så fortsätter arbetet med isning. Status på banan  idag onsdag är att det är en tävlingsbar vinterbana. Foto taget i dag.