Påminnelse: Höstmötet inställt

Höstmöte är inställt p g a pågående pandemi

Informationsmaterial gällande Höstmötet kommer att skickas till föreningens medlemmar i denna vecka.

 

Styrelsen