Månadsbrev maj

Månadsbrevet som mailades till  medlemmarna i går hittas nu här.
Maj 2020