Årsmötet

Årsmötet blir ett fysiskt möte då mindre än 50 personer anmält sig.

Då vi har regler att följa under denna Coronatid, FHM restriktioner med max 50 personer, så är det endast de som anmält sig innan anmälningstiden gick ut (torsdag 18/6) som har rätt att deltaga på mötet.
Har du inte anmält dig i tid får du inte komma på mötet.

18:00 i totohallen
Vi serverar inget fika.

Vid ev frågor kontakta Henrik Bäckström 070-656 02 62