Rensning av vagnar stallbacken

Alla vagnar som stått utanför och inne i boxar F-stallet har vi flyttat till nya vagnsparkeringen.
Den finns nu vid spånskjulet.
Efter användning av era vagnar ska de ställas tillbaka till vagnsparkeringen. Inga vagnar får lämnas utanför stallen.