Banan stängd onsdag

Vi stänger banan hela onsdagen inför tävling.

Det är många som ringer till oss och undrar om vilka som får komma och inte komma, på tävlingen.
Många har inte förstått att det är hårda restriktioner.

Har man en arbetsuppgift under hela tävlingsdagen får man komma in.

Det är en annorlunda situation vi måste förhålla oss till just nu. Vi måste också förstå allvaret i detta.
Alla måste ta sitt ansvar!