Skogsavverkning efter slingan

Tydligen pågår det skogsavverkning i skogen där slingan går. Ingen markägare (de är många) har varit i kontakt med oss så vi har ingen information om när de är där och jobbar eller hur länge det kommer att pågå.
Vi söker markägarna för att få information.
I går (torsdag) var en skogsmaskin där på kvällen.

Så var lite försiktiga när ni kör på slingan några dagar framöver. Vi jobbar med att få kontakt med skogsägarna för mer information.