Aprils månadsbrev

Månadsbrevet gick i går ut till medlemmarna. Nu hittar ni det också här:April 2020