Strömavbrott fredag och inga provlopp lördag

Pga av reparation av ett ställverk kommer strömmen att brytas 08:00 till ca 15:00 under fredagen den 13 mars.
Gäller hela området publikplats och stallbacken.

Provloppen ställs in på lördag. Banan bedöms inte vara i skick för att köra provlopp efter isrivningen i går.