Onsdag 11 mars rivs isen

Hyveln kommer onsdag morgon och river isen från banan. Beslutet togs i samråd med:
Christian Månsson, Per Gustafsson, Leif Eriksson, Jerker Bjurman samt Ove A Lindqvist.