Kommunen röjer ris och sly

På områden, som gränsar till oss har kommunen röjt ris och sly och träd. Det gäller främst vägen, som går till Stall H (Ankis stall) utanför området. I morgon torsdag kommer det att vara maskiner där som transporterar bort riset.
Undvik att köra där med häst,  pga olycksrisken.