Lördagens provlopp

På lördag körs två st provlopp med AUTOstart. Start kl 11:00
Startlistan hittar ni här: Autoprovlopp 191130