Banans status

Banmästaren meddelar att banan är fin att köra på.