Månadsbrev

Månadsbrevet som i fredags gick ut till medlemmarna hittar ni också här.
Månadsbrev sept och okt