Styrelsen informerar

Information från styrelsen som skickats ut via mail till våra medlemmar.

Så har då säsongen 2019 nått halvtid, vi kan konstatera att vädrets makter inte alltid stått på vår sida, vilket givetvis kortsiktigt påverkar intäktssidan med bl.a. inställd travdag och minskad publiktillströmning. Vi kan påverka det mesta, dock inte vädret. En plan för att hantera detta ekonomiskt och justera kostnadssidan är beslutad, med målet att återställa jämvikten i årets budget.

Rent investeringsmässigt så går vi in i en lugnare period så förutsättningarna att hitta balansen är goda. Arrangörsmässigt gick Midsommartravet mycket bra på många plan. Det gällde både publik och spel. Besökarna såg ut att trivas trots det kyliga vädret. Försöket med ett musikevent har utvärderats och det känns som om vi inte riktigt fick betalt för den satsningen, men det är viktigt att våga prova nya infallsvinklar så vi arbetar vidare med idéer. Däremot var banan inte alls bra. Ett flertal etablerade tränare hörde av sig och hade välgrundad kritik. Det är nu extremt viktigt att Skellefteåtravet visar att vi kan göra en fin bana, och en handlingsplan för detta har utarbetats av Travbanechefen, med start redan nästa tävlingsdag, stort fokus på detta.

Den viktigaste uppgiften för styrelsen är som bekant att arbeta långsiktigt för Skellefteåtravets bästa, en spännande och utmanande uppgift i tider när i stort sett alla arenaidrotter har en trend av sviktande publiktillströmning. Vi arbetar prioriterat med att stegvis utveckla varumärket Skellefteåtravet och det som ligger i fokus just nu:
– Idén om ett storlopp för kallblodiga hästar, samtal kommer att föras med bl.a. Sleipner
– Fortsatt utveckling av krögarens uppdrag med finslipning av detaljer i konceptet.
– Kvalitet på banunderlaget
– Arbetet med mål i Pegasus 2020, det centrala utvecklingsprojektet
– Pågående försöksverksamhet gällande struktur för att sälja sponsorlopp.

Visionen att lyfta varumärket Skellefteåtravet på sikt, är en central fråga för oss, det ger en plattform för att succesivt stärka intäkterna som i sin tur ger mer resurser och en uppåtgående trend. Ett viktigt, tålmodigt arbete, men vi i styrelsen har tålamod och det är oerhört avgörande att vi i HELA föreningen har det tillsammans. Att vi i alla lägen behandlar varandra med respekt, trots vissa naturliga åsiktsskillnader.
Det är VI medlemmar som är varumärket Skellefteåtravet, och vi representerar det varje dag
Trevlig Travsommar ☺ Styrelsen