Nya licensbestämmelser införs från och med 2020

Förenklade, renodlade och avsevärt bättre. Så beskriver Göran Wahlman, ordförande i Svensk Travsports licenskommitté, de nya licensbestämmelserna som börjar gälla nästa år. Foto: Maria Holmén, TR Bild

Med Pegasus som ledstjärna har arbetet bedrivits i nära samarbete mellan Svensk Travsport, TR och BTR.
– De nya bestämmelserna filar samtidigt bort brister och gråzoner i de gamla reglerna och är även bättre internationellt anpassade. Ett nytt datastöd finns också utvecklat att tas i bruk, fortsätter Göran Wahlman och påminner om att de nya bestämmelserna träder i kraft från och med 2020. I år gäller de gamla licenserna.

 

Två tränar- och körlicenser

Från och med 2020 finns det två tränarlicenser, A eller B. A-licensen motsvaras av dagens A-licenser. B-licensinnehavarna får träna obegränsat antal hästar de är företrädare eller firmatecknare för samt upp till fem hästar som ägs av andra fysiska eller juridiska personer. En avsevärd förbättring.

Avseende körlicenserna tas begreppen proffs, lärlingar, ungdomar och amatörer bort. I stället införs kategori 1 och 2. I de tävlingar som kategoriseras som tävlingsstandard **högre eller *** högst krävs kategori 1. I övriga lopp får både kategori 1 och 2 delta.

För att nå Kategori 1 som kusk krävs minst 100 körda lopp de senaste fem åren varav minst 20 lopp de senaste två åren. För Kategori 2 räcker det att inneha en giltig körlicens.

I stället för amatörlopp, lärlingslopp m.fl. kommer vissa propositioner att utskrivas utifrån ålder och/eller erfarenhet, t.ex. kuskar födda 1994 och senare eller kuskar som kört högst 50 lopp det senaste året. Det ger en hög flexibilitet när propositionerna utformas.

Stärker bredden

– Det här är jättebra! Ur B-tränarnas perspektiv hoppas jag att vi kan behålla och även locka nya aktiva och det är som alla vet mycket angeläget. Den nya möjligheten att träna 5 hästar ägda av andra skapar förutsättningar för många att hålla på med travsport, säger Cay Mäkinen på BTR.

– Travtränarna har varit med på resan och vi ser på det stora hela positivt på de nya bestämmelserna som är mer tidsenliga. Vi får bort djungeln av olika licenstyper och det förenklar för såväl aktiva som banorna, kommenterar Jan Hallberg på TR.

Så här der det ut 2020

Sammanfattningsvis kan följande licenstyper förekomma fr.o.m. 2020:

A = Träna obegränsat antal hästar oavsett ägarskap.
A1 = A-tränarlicens + körlicens kat 1.
A2 = A-tränarlicens + körlicens kat 2.
B = Träna egna hästar + högst 5 ägda av andra.
B1 = B-tränarlicens + körlicens kat 1.
B2 = B-tränarlicens + körlicens kat 2.
K1 = Endast körlicens kat 1.
K2 = Endast körlicens kat 2.
M = Montélicens. M kan kombineras med ovannämnda licenstyper.

Mats Fransson
mats.fransson@travsport.se