Ny styrelse och valberedning

Skellefteortens Travsällskaps Årsmöte avhölls i går. Drygt 100 medlemmar var på plats.
Ny styrelse röstades fram: Eric Forslund ny ordförande. Ledamöter: Tomas Marklund, Linda Hillergren, Kalle Nilsson, Roger Lindgren, Sara Eriksson och Owe Forslund.

Ny valberedning: Kjell Lundmark ordf, Stina Sandlén, Carola Huber-Guldhag, Roger Lundberg och Anders Dahlin.