Eventgrupp för midsommartravet

En eventgrupp håller på att skapas inför Midsommartravet där gruppens ambition ska vara  att utveckla evenemanget.
Vill du vara med?
Kontakta då Yvonne eller Henrik innan april månads utgång.