Ställning Resiamästaren

Vi har uppdaterat ställningen tom 190305. Christian Månsson och Gabriella Laestander håller fortfarande ledningen i respektive klass.
Många nya namn i B/F -ligan. Kjell-Ove Eriksson slungar sig in på andraplats med endast 2700 kr till ledaren.