Smittspridning

Smittspridning!

I veckan har det konstaterats virusabort i Skellefteå Kommun. Vi vill påminna alla om att följa de riktlinjer som rekommenderas i stall.

Detta kan du göra för att undvika att sprida sjukdomar:

* Byta kläder och skor om du vistats i olika stall.

* Tvätta kläder och utrustning i 60 grader.

* Tvätta händerna med tvål och handsprit.

* Gör rent hjälm, skor och väst med virkonsprej om du vistas i olika stall.

* Läs på om smittan och symtomen så du känner ingen dem i ett tidigt skede om du skulle stöta på den i något sammanhang.

������

Vi påminner även om att det är anmälningsplikt på dessa sjukdomar. Upptäcker du att din häst är hängig så kontakta veterinär så fort som möjligt för provtagning.

Aktuell smittoinfo hittar du på

https://www.travsport.se/…/se.atg.web.travsport.page.polopo…
Här läggs rapporterade misstänkta och konstaterade fall upp oavsett vilken hästdisciplin man tillhör