Sällskapets Årsmöte

Datum för Skellefteortens Travsällskaps årsmöte blir den 25 april. Kallelsen till medlemmarna går ut under vecka 11.

Har du förslag på namn som du tycker ska sitta i styrelsen och leda Skellefteåtravet framåt då kontaktar du valberedningens ordförande Ulf Marklund. Kvällstid 070-273 85 33 eller mail: ulf.marklund@skelleftea.se
Övriga i valberedningen är: Malin Säll, Jessica Lindgren, Mikael Lindqvist och Lage Berglund